Om Biologisk

Vi må tenke helhetlig når vi dyrker planter, og mange faktorer spiller inn. Biologisk jobber for å la naturen rydde opp selv, slik den alltid har gjort. Vi har i all for lang tid vært opptatte med å reparere og bedøve naturen med kjemikalier, i stedet for å stole på naturens gang.

Ideen om selskapet Biologisk AS har ligget som en spire i magen min i flere år, og etter å ha deltatt på et inspirerende bærekraftsseminar, satte jeg i gang.

Selskapet er mer enn en bedrift. Det er et samlingspunkt for oss som tror på biologiske fremfor kjemiske løsninger for plantevern, og som ønsker å bidra til en mer bærekraftig matproduksjon. Både i Norge, Norden og resten av verden. 

Har du tro på de samme verdiene som oss, er du velkommen til å bli kunde og delta i et nettverk som deler kunnskap og som kan bidra med verdiskapning både lokalt og nasjonalt.

 

Visjon
Vi spiller på lag med naturen.

Misjon
Den viktigste aktøren for bærekraftig plantevern i Norden.

Forretningsidé
Biologisk AS er det mest naturlige valget for biologisk plantevern fordi vi bidrar til god plantehelse og reduserer risikoen for helseplager blant dyrkere. Dette får vi til fordi vi har landets beste kompetanse og kan tilby naturlige produkter og tjenester som skaper lønnsomhet for alle parter. Vi når målene våre gjennom å utnytte fremtidens teknologi og skape samhandling via både fysiske og digitale møteplasser som man ikke har tilgang til andre steder.

Verdier

Naturlig
Vår holdning er at naturen selv er full av egne, unike biologiske løsninger som vi kan dra nytte av i landbruket. Eksempler på dette er nyttedyr og nyttesopp. Vi skal sørge for at det er naturlig å velge oss som leverandør, de biologiske produktene våre og rådgivningstjenesten vår. Kall oss gjerne jordnære og ujålete, og vi er enige. Men vi er langt fra tradisjonelle. Vi er moderne og fremtidsrettet, og har ambisjoner om å bidra til å utgjøre en forskjell i det grønne skiftet, både i Norge og i Norden. Det vi gjør, er basert på naturlige råvarer, og det skal være logisk å velge dette fremfor kjemikalier. Det er derfor vi heter Biologisk. Det er også naturlig for oss å tenke bærekraft gjennom hele kundereisen, blant annet gjennom økt bruk av digitale tjenester, og en kortest mulig reise fra bestilling til leveranse. Og leverandørene, de må også basere både produkter, emballasje og transport på en mest mulig naturlig måte. Det er kun ved å tenke stort sammen at vi når bærekraftsmålene, men det er avgjørende at vi også gjør hvert vårt, hver eneste dag. Vi tenker at det å spille på lag med naturen bringer oss i riktig retning av å både bevare ressursene og sikre en sunn matproduksjon. På den måten er både visjonen vår, slagordet vårt og verdiene våre også et løfte til
deg.

Nyskapende
Det som vi naturlig forbinder med å være nyskapende i dag, handler ofte om at man er langt fremme med å bruke teknologi, eller å tenke nytt ved å sette sammen kjente faktorer på en ny måte. Vi liker å si at vi er nyskapende fordi vi bidrar til å forsterke kunnskap om biologisk plantevern, gjennom å kombinere fagkunnskap, rådgivning, tilgang til biologiske produkter, og ved å ta i bruk nyutviklet teknologi og digitale plattformer for å dele dette, mener vi at nettopp selskapet vårt vil bidra til å nå flere bærekraftsmål, blant annet innen miljø og klima, sosiale forhold, økonomi og innovasjon. Gjennom tett kontakt med forskningsmiljøer og yrkesdyrkere lover vi å ta store steg for å teste ut
stadig flere metoder for naturlig plantedyrking.

Inspirerende
Vi i Biologisk AS formidler naturlige metoder, ideer og løsninger for plantevern og håper du blir inspirert til å ville være en del av oss. Vi lover å være i forkant for å gi deg best mulig informasjon om trender og utvikling i markedet.

For å gjøre det naturlig for deg å velge biologisk plantevern, skal vi bidra med å etablere samarbeidsarenaer for deling av kunnskap og erfaringer til det beste for alle parter. Du blir en del av fagmiljøet vårt, og vi håper også du vil bidra med din kunnskap og inspirere til å gå i samme retning. Vi vil inspirere med foredrag og innlegg hvor vi viser hvor viktig det er å spille på lag med naturen ved å bruke biologiske midler i planteproduksjon, og vi vil mer enn gjerne dele dine erfaringer og historier til glede for fagmiljøene. Vi i Biologisk ser på faget vårt som en livsstil og liker å bli utfordret. Når du tar kontakt med oss, skal du oppleve å bli tatt vare på, du skal bli sett og du vil bli hørt. Det er fordi vi tror at vi vil lykkes om vi tar ansvar for det grønne skiftet sammen.