Hva gjør Biologisk?

Vi tilbyr profesjonelle gartnerier rådgivning på biologisk plantevern for å sikre friske planter!

Biologisk plantevern er fremtiden for norske gartnerier

Visste du at forskning viser at skadegjørere (som for eksempel insekter og sopp) forårsaker cirka 40 prosent svinn i matproduksjon globalt? Samtidig ser vi at kjemisk plantevern er ødeleggende både for jord, planter og mennesker. Ingen gartnere liker vel å sprøyte, og vi forbrukere liker jo at maten er så ren som mulig. Navnet Biologisk forklarer seg vel egentlig selv? Vi bruker det som allerede finnes i naturen som for eksempel nyttedyr for å få friske planter. For naturen og biologien klarer som oftest og fikse opp selv!