Biologisk AS er tatt opp som medlem i NCE Heidner Biocluster

Målet med å bli en del av klynga er å utvide nettverket vårt ved å finne samarbeidspartnere og støttespillere som kan bidra med kompetanse inn mot ny teknologi og digitalisering. I tillegg kan vi bidra inn med kunnskap, engasjement og inspirasjon til de andre medlemmene i klynga.

Klikk her for å lese artikkelen på nettsiden til NCE Heidner Biocluster.